Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku

Przeczytaj najpierw: Kiedy potrzebuję zgody na wykorzystanie wizerunku

Zgoda (zezwolenie) na wykorzystanie wizerunku

Ja, […] zamieszkały w […], legitymujący się dowodem osobistym o numerze i serii […], posiadający numer PESEL […], NIP […], udzielam niniejszym zezwolenia […] na rozpowszechnianie swojego wizerunku uwiecznionego na […] w dniu […] w […]. Zezwolenie niniejsze obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Kliknij zielony przycisk DOWNLOAD aby ściągnąć zezwolenie na dysk swojego komputera.
Po wyświetleniu się zezwolenia w nowym oknie naciśnij CTRL+S.

4 odpowiedzi na “Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku”

    1. Powyższa zgoda nie zawiera żadnych ograniczeń, więc sugerowałbym w opisanej przez Panią sytuacji takie oświadczenie, które zabezpieczy Pani interesy na przyszłość. Jeśli jest Pani zainteresowana odpłatną poradą prawną w tym zakresie, w tym przygotowaniem projektu stosownego dokumentu, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz