Zakazane słowa w Scrabble

To oczywiste, że słowa mają moc. W Scrabble mają ponadto wartość punktową. Nic dziwnego, że media na całym świecie podchwyciły informację o zakazie używania kilkuset słów w tej popularnej grze.

Ograniczyły się jednak (jak to media) do wybicia w tytule [ZAKAZUJĄ SŁÓW] i krótkiej notki, że chodzi o słowa rasistowskie i obelżywe. W tym kontekście nie jest to aż tak szokujące. Ale gdyby dziennikarze zajrzeli do listy słów, które faktycznie wypadły ze słownika graczy – mieliby materiał na jeszcze ciekawszy tekst…

Lista słów zakazanych zawiera w sobie słowa istniejące w powszechnie dostępnych słownikach języka angielskiego. Jednak ze względu na negatywne konotacje lub wulgarny charakter, ich używanie w turniejach Scrabble nie będzie dozwolone. Poza słowami oczywiście wulgarnymi, można tam jednak znaleźć takie słowa, jak JEW (ŻYD), PAPISM (PAPIZM) czy JESUIT (JEZUITA).

Oczywiście, każde z tych słów może być użyte w kontekście negatywnym albo z zamiarem obrażenia kogoś. Ale zdaje się, że ktoś poszedł kilka kroków za daleko… Tym bardziej, że umieszczenie tych słów obok najgorszych wulgaryzmów jest rzeczywiście obraźliwe.

Tym kimś jest NASPA, North American Scrabble Players Association – liczące 10 tysięcy członków stowarzyszenie zrzeszające graczy w Scrabble, organizujące rozgrywki w Stanach Zjednoczonych. Sama decyzja o wyborze słów i usunięcie 236 z nich była jednak konsultowana także z producentem gry, Hasbro.

Co ciekawe, NASPA umieściła listę słów na swojej stronie, ale w sposób właściwy dla fanów gry. Słowa zostały podzielone na kilka – bardzo obrazowych, nomen omen – kategorii oraz podane w formie „rozrzuconych literek” w kolejności alfabetycznej. Można oczywiście poprosić o zwykłą listę, ale – być może nieświadomie – takie ułożenie jest zaproszeniem do innej gry w słowa. Tylko dla dorosłych.

„Letters” by oatsy40 is licensed under CC BY 2.0

Lista słów znajduje się poniżej:

ANATOMIA
aers aeehlors aeehlorss aehloss aehlosss aabdss aabddess aabdesss abbellrstu abbellrsstu abckllos abeillrs abeillsst abeillnsss abeeillnssss abllsy abmooz abmoosz bcklloos bbeioo bdeioos bdooy bbbuy cilt cilst cejnoos cntu cnstu cddeik acddehik acddehiks cdgiikn agooz agoosz egiilrs egiloo egiloos glooy aadhrss aadehrsss aeijssv hjnnoos hjnnooss bmnnstuu bemnnsstuu acdeeehkpr acdeeehkprs ehilopss ehilopsss cghlnos cghlnoss ghlnos ghlnoss effiist effiisst ffisty attw asttw aoowz aooswz eiillw agginnyy agginnsyy

POLITYKA
aabeiorrstu aaborrtuy cmmopsy cmmopssy aefiimnz aefiimnsz bbeilr bbeilrs aaehmrstu aaehmrsstu

PROFANACJA
addegmnost addgmo adddegmmo addggimmno addgmno adddegmnost adddegmno adddeegmnost addggimnno addgmnos addgmos

LUBIEŻNOŚĆ
bbjloow bbjloosw bdeffo bffgino bikno bdeikno bgiiknno biknos acckmnos ccekmnos acceekorst acceekorsst cgimmnu cmsu effgin fgiinsst abfru cfku cdefku cefkru cefkrsu acceffku acceffksu acdefhku acdefhksu cfgiknu cfffkou cfffkosu cfksu cfkpuu cfkpsuu cfiktuw cfikstuw aabiijlt aabiijlst ijms ijmss ijzz eijszz cdfikmnu cdefikmnru cdefikmnrsu cdfikmnsu fmoo fmoos ceefhkmorrtu ceefhkmorrstu cefghikmnortu ahmtu ahmstu eiknoo eiknoos knooy agnnoopt agnnoopst chpstu cdehppstu cghinppstu chpsstu aegghrs aegghrss hpstu dehppstu ghinppstu hpsstu acefkrrstu acefkrrsstu cehklosu cdehklosu cehklossu cghiklnosu aknw adeknw aeknrw aeknrsw agiknnw aknsw

SKATOLOGIA
abhistt abhllstu bhillstu bhillsstu bdehillsttu behillrsttu behillrssttu bghiillnsttu abdmuw abdmsuw ccehhiiknst ccehhiiknsst chinoost chinoosst acepprr acepprrs dhiipst dhiipsst afrt adefrt afginrt afrst beghiost beghiosst ehhiorsst ehhiorssst deemr deemrs deep eeginp ipss deipss eiprss eiprsss eipsss eiiprss eiipssst giinpss ipssy ahst hist abghist abghisst achinst acdehinnst acghiinnnst achinsst ehist ehisst acefhist acdefhist acefhisst adehhist addeehhist adehhisst eehhilst eehhilsst ehhilost ehhilosst ehhiosstu ehhiossstu cehiikkrst cehiikkrsst ehilssst hiilsstt hiilssstt adhilost adhilosst hisst himorsstt himorssstt dehistt ehirstt ehirsstt ehiirstt ehiissttt ehiinssstt eehiinsssstt ghiinstt histty hikorstw hikorsstw drtu drstu

OBRAZA (rasa lub kolor)
oba soba abckru abckrsu cdeloors cdeloorsu chinoost chinoosst adekry adekrsy adeikr adeikrs adkry agginr agginrs gginor gginors aehlo aehlos beeh beehs ehknoy ehknosy ehikno ehiknos hknoy ehknuy ehknsuy ehiknu ehiknsu abgijoo abgijoos almottu aelmosttu almosttu egginr egginrs cehiint cehiinst afoy afosy aceiiinnnps aciinnnpy acceiiinnnps acciinnnpy aceiiiknnnps aciiknnnpy ceiknpy ceiknpsy acehrstvz acehrsstvz acehrstwz acehrsstwz aehrstvz aehrsstvz ikmos ikmoss aqsuw aqssuw demmot ehistwy ehiistw gow gghiosw gosw

OBRAZA (wyznanie lub religia)
adgno adgnos yog gimoy ghiosy eghiosy gosy eijstu ceiijstu aceiijlstu aceiijllstuy eiijmsstu eiijmssstu eeiijrsstu eijrstuy eijsstu ejw deejw egijnw ejsw ainnoppst ainnoppsst aimpps aimppss aippst aciippst aeiipprsst aipprsty aippsst eeehnsy eeehnssy eeehins eeehinss eeghstz achikss achiksss ahikss ahiksss ehikss ehhikss ehhiksss ehiksss hikmostz gimmnot diy disy

OBRAZA (płeć lub seksualność)
cntu cnstu soh agnnoopt agnnoopst

OBRAZA (orientacja seksualna)
bdeikllu bdeikllsu bdeklluy bdekllsuy bbmouy bbmosuy cccekkorsu cccekkorssu deiky dekyy aefggir aefggist aefggiorst afggorty afggoty afggy els belos beloss eelss elz eelszz eeilzz eeilszz elyzz acenn acenns aceinnr aceinns aceinnst acnny efioopr efioopst foops afhoopt afhoopst efooprt efooprst foopy eoopv eoopsv

OBRAZA (tożsamość płciowa)
bcehstu

OBRAZA (narodowość)
bceho bcehos begoorrttt begoorrsttt bhknou bhknosu achlo achlos chloo chloos ccehilu ccehilru ccehilsu ccehilstu adgo adegos adgos ginoz eginosz aaakkn aaakkns eikk eikks cikm cikms eipps eippss acklop acklops eimmop eimmops mmopy aadeghr aadeghrs cips cikps cikpss cipss ikps ikpss denuv densuv abcektw abcekstw opw opsw

OBRAZA (wiek)
bceilmrsu aabdegrry aabdegrrsy abdeegrry abdeegrrsy eiiklnrw eiiklnrsw

OBRAZA (niepełnosprawość)
cipr ciprs apsz apszz aepsszz

OBRAZA (zgodność płci)
cenopy ceinopr ceinopst cnopy aeehlms aeehlmss

OBRAZA (fizyczność)
abdeil afost aefosst afosst

OBRAZA (niezgodne z Kodeksem Postępowania NASPA)
abopwy abopswy abbbu abbbsu adegj adgjo cehiikllsv cehiikllssv cdeeknr cdeeknrs

WULGARYZM
ainpsst ainpssst bchimstu bcehimsstu

Dodaj komentarz