Wzór ugody – Kancelaria Prawna PRO BONO Dariusz Puczydłowski

zawarta w Białymstoku w dniu […] pomiędzy:
[…] zwanym dalej „Sprawcą”
a
Media Rodzina Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań, reprezentowaną przez adwokata Bartosza Wojdę, ul. Hetmańska 92 lok. 7, 15-727 Białystok, zwaną dalej „Pokrzywdzonym”
zwana w treści „Ugodą”.
§1
1. Sprawca oświadcza, że naruszył autorskie prawa majątkowa przysługujące Pokrzywdzonemu do utworu […] poprzez bezprawne rozpowszechnianie go w sieciach peer-to-peer (Torrent) w dn. 10.08.2012.
2. Sprawca zobowiązuje się do uiszczenia kwoty w wysokości 1225,00 zł (tysiąc dwieście dwadzieścia pięć złotych zero groszy) na rzecz Pokrzywdzonego tytułem naprawienia szkody powstałej w wyniku bezprawnego naruszenia przez Sprawcę autorskich praw majątkowych do utworu wskazanego w ust. 1 przelewem, na rachunek bankowy o numerze
94 2490 0005 0000 4600 3416 0776
prowadzony dla Pokrzywdzonego przez Kancelarię Prawną PRO BONO Dariusz Puczydłowski z siedzibą w Białymstoku.
3. Pokrzywdzony całkowicie zrzeka się roszczeń wobec Sprawcy związanych z zidentyfikowanym rozpowszechnieniem w/w utworu w sieciach Torrent wskazanym w ust. 1, pod warunkiem zapłaty pełnej kwoty wskazanej w ust. 2 oraz odesłania podpisanej ugody w dwóch egzemplarzach, listem poleconym na adres pełnomocnika pokrzywdzonego, tj. kancelaria adwokacka mec. Bartosz Wojda, ul. Hetmańska 92 lok. 7, 15-727 Białystok, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma oraz zobowiązuje się do cofnięcia wniosku o ściganie w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę […].
§2
1. Sprawca zobowiązuje się do nienaruszania autorskich praw majątkowych przysługujących Pokrzywdzonemu do jakichkolwiek utworów Pokrzywdzonego obecnie i w przyszłości.
2. W przypadku kolejnego naruszenia przez Sprawcę jakichkolwiek autorskich praw majątkowych, Pokrzywdzonego do jego utworów w przyszłości, Sprawca zobowiązuje się uiścić tytułem kary umownej kwotę w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde rozpowszechnienie.
3. Po otrzymaniu dwóch egzemplarzy podpisanej przez Sprawcę ugody, wraz z potwierdzeniem przelewu, pokrzywdzony zobowiązuje się odesłać podpisany przez siebie jeden egzemplarz na adres wskazany przez Sprawcę w treści ugody.
podpis Pokrzywdzonego             podpis Sprawcy
Propozycja ugody może dotyczyć następujących utworów:
Joanne K. Rowling
Harry Potter i Kamień Filozoficzny [audiobook]               
Harry Potter i Komnata Tajemnic [audiobook] 
Hany Potter i Więzień Azkabanu [audiobook]
Harry Potter i Czara Ognia [audiobook]

Harry Potter i Książę Półkrwi [audiobook]

Suzanne Collins
Kosogłos (w tym audiobook)

W pierścieniu ognia (w tym audiobook)

Daniel Goleman
Inteligencja emocjonalna

Barack Obama
Odziedziczone marzenia

C.S. Lewis
Listy starego diabła do młodego
Opowieści z Narnii
 

18 odpowiedzi na “Wzór ugody – Kancelaria Prawna PRO BONO Dariusz Puczydłowski”

 1. Witam mam ten sam problem, aczkolwiek nie dostałam żadnego wezwania do zapłaty. Wczoraj funkcjonariusze policji zabrali mój komputer. Idę dziś na przesłuchanie i nie wiem co z tą sprawą dalej robić. W moim przypadku jest to film Wkręceni pobrany w czerwcu 2014r. przez Bittorrent. Jak się skończyły wasze sprawy, jeżeli nie zawieraliście z Pro Bono ugody?

 2. Z powodu nie wyświetlania nowych odpowiedzi w wątku "Wezwanie do zapłaty….." proponuję dyskusje z tematu powyżej przenieść tutaj. Jestem już 5 miesięcy po przesłuchaniu i jak do tej pory cisza. Jak wygląda sprawa u was?

 3. I byłem na rozmowie na komendzie. Dowiedziałem się przy okazji, iż rzekomo z mojego IP został pobrany i rozpowszechniony audiobook Harry P. w określonym dniu, o określonej godzinie przez 11 minut w 2012 roku. Na sam koniec Pan Policjant przedstawił propozycję zapłaty 3 tys PLN w zmian za odstąpienie przez kancelarię od dochodzenia roszczeń.
  Zaprosił również na spotkanie moja żonę.
  Poza tym standardowe pytania – WIFI, Torrenty, użytkownicy itd.
  Pozdrawiam – czekając na dalszy rozwój wypadków
  Ziggy
  Ps. nadmieniam, iż aktualnie moje IP różni się od tego które mi przyporządkowano.

 4. Tak jeszcze pogłówkowałem i pozbierałem fakty :
  -Ktoś z Pro bono w tym czasie "ściągnął" owego Harrego
  -Sprawdził kto mu serdeuje i spisał ich IP (prośbą do informatyków o weryfikację – czy można),
  -Z listą IP zdobył adresy – winowajców
  -Różnica w kwocie żądanej uzależniona jest od okresu seedowania,
  – czyli – ma wszystkie asy w ręku
  Jak się z tego wybronić?
  Ziggy

 5. Witam,również otrzymałem podobnej treści pismo-czy już w jakiś sposób Pani na nie zareagowała? Kwota wydaje się być kosmiczna,więc muszę się jakoś upewnić o co chodzi i jak to rozwiązać. Pozdrawiam

Dodaj komentarz