Wzór wezwania do naprawienia szkody z MURAAL Kancelarii Prawnej Magdaleny Zielińskiej

Oferta bezpośredniej pomocy prawnej dla adresatów wezwań (KLIKNIJ)

WEZWANIE DO NAPRAWIENIA SZKODY I ZAPRZESTANIA DALSZYCH NARUSZEŃ 

Sygnatura sprawy: […]Dotyczy: […]

Działając w imieniu Stowarzyszenia Contra Piracy Worldwide Association for intellectual property z siedzibą w Zug w Szwajcarii, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 13.06.2014 roku, informuję, iż […] został udostępniony osobom trzecim, za pośrednictwem […] programu wymiany plików w sieci P2P, utwór […], który na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 ze zm.) podlega ochronie. 
Stowarzyszenie Contra Piracy Worldwide Association for intellectual property prowadzi Program Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej, którym na wniosek został objęty utwór […], upoważniając tym samym Stowarzyszenie do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach związanych z zarządzaniem prawami autorskimi do utworu […].
Dane osobowe zostały pozyskane od […] w postępowaniu karnym o sygnaturze akt. […] w sprawie o naruszenie autorskich praw majątkowych, tj. naruszenie art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dane osobowe zostały zabezpieczone przez Prokuraturę: […].
Ustalenie danych osobowych nastąpiło w toku prowadzonego postępowania karnego na podstawie numeru IP […] i numeru portu […] we wskazanej powyżej dacie […] tj. w czasie nieuprawnionego udostępniania utworu. 
W związku z powyższym wzywam do naprawienia powstałej szkody poprzez zapłatę kwoty w wysokości 950,00 pln w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania na wskazany poniżej rachunek bankowy pełnomocnika Pokrzywdzonego prowadzony przez mBank S.A., w tytule wpisując sygnaturę sprawy: 
nr konta: 82114011244654075910000834 
powyższa kwota została ustalona w oparciu o art. 79 ust. 1 pkt 3a n/w Ustawy. Pokrzywdzony. którego autorskie prawa zostały naruszone może żądać od naruszającego naprawienia szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej. Naprawienie szkody skutkować będzie zrzeczeniem się dalszych roszczeń obejmujących dane zdarzenie. 
Art. 79. 1. Uprawniony, którego autorskie prawa autorskie zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa: 
1) zaniechania naruszania; 
2) usunięcie skutków naruszenia
3) naprawienia wyrządzonej szkody:
a) na zasadach ogólnych albo
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; 
Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż udostępnianie utworów objętych ochroną na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych poza koniecznością zapłaty odszkodowania może być zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a także innymi sankcjami przewidzianymi w art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Fakt przetwarzania danych osobowych został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
Dane osobowe przestaną był przetwarzane w momencie całkowitego naprawienia powstałej szkody na rzecz Pokrzywdzonego. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 61 8648 759 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, kontakt mailowy kancelaria@muraal.com lub za pomocą fax. 1+48 61 6657 826. 
Z poważaniem, 
MAGDALENA ZIELIŃSKA PEŁNOMOCNIK POKRZYWDZONEGO
MURAAL Kancelaria Prawna Magdalena Zielińska ul. Piekary 6 / 14, 61-823 Poznań NIP: 7792392691 REGON: 302745195 T: +48 61 8648 759, F: +48 61 6657 826 kancelaria@muraal.com www.muraal.com

48 odpowiedzi na “Wzór wezwania do naprawienia szkody z MURAAL Kancelarii Prawnej Magdaleny Zielińskiej”

 1. Witam w dniu dzisiejszym dostałem identyczne pismo, ale z załączonym odpisem pełnomocnictwa, z pieczątkami urzędowymi. Czy pozostali też dostali coś takiego czy to już poważnieszcza sprawa.

 2. Mechanizm uzyskania nr IP w programie mikro Torrent jest prosty. Ktoś z kancelarii pobiera torenta z chronioną grą lub filmem, a następnie na zakładce pery uzyskuje nr IP użytkowników, którzy w danej chwili wysyłają fragmenty plików. Prawy klawisz myszy > zapisuj ruch w logu i lista nr IP gotowa z wnioskiem do prokuratora o ustalenie właścicieli poprzez operatora.

 3. ANALOGIO do rozpowszechnia: Fakt autentyczny. Właściciel posesji na chodniku będącym jego własnością wdepnął w psie odchody (kiepska gra komputerowa). Zdenerwowany kopnął w nie (te odchody) ze złości (nieświadomie). Pech chciał, że nadjechał radiowóz. Tu się kłania Art. 145 kw . Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Gdyby właściciel zebrał te odchody i wyrzucił do koza, nie poniósł by kary, a tak 100 zł nie jego.

 4. Zwrócicie uwagę na datę powstania podmiotu 2014-06-13 oraz datę rozpoczęcia działalności 2014-06-16 z data udzielenia pełnomocnictwa przez tzw. poszkodowanego. Już sam brak jakichkolwiek pieczątek na pismach przewodnich świadczy o seryjności nadesłanych pism, a jedynie podpis Pani Magdaleny Z. wygląda na autentyczny "niebieski długopis" (choć na wielu pismach różni się wyglądem). Z reguły szanujący się adwokaci podpisują pismo piórem. Pozdrawiam KJ

 5. Ja również dostałam takie pismo wczoraj. Powiem szczerze że gdyby nie internet i cała masa stron poświęconych tym oszustom to pewnie bym zapłaciła bo list polecony z kancelarii prawnej i dość fachowe pismo wydawało mi się poważna sprawą. Po tym co przeczytałam na temat tej ala kancelarii nie mam zamiaru płacić. Przy tysiącach takich wezwań zawsze znajdą się ludzie którzy się przestraszą lub dla których kwota 850 zł to pestka i wpłacą dla świętego spokoju. I o to im chodzi. Założenie spraw sądowych w takiej skali wiąże się z ogromnymi kosztami które najpierw należałoby pokryć aby sprawa trafiła do sądu a zapewne firma ma świadomość że skończy się ona umorzeniem ze względu na niską szkodliwość a koszty pokryje skarb państwa.
  Byłabym jednak wdzięczna gdyby ktoś napisał jakie ma doświadczenia związane z brakiem płatności żądanej w pierwszym wezwaniu

 6. Ja również dostałem takie samo pismo lecz po sprawdzeniu IP mojego komputera z tym co zostało zawarte w piśmie się nie zgadza również nr konta z tym co jest tu podany jest całkowicie inny niz tutaj posprawdzajecie wasz IP czy też jest inne
  również nie wiem co mam z tym zrobic ale jedmjedno jest pewne nie bede płacić
  czy ktoś napisz co sie stało po uplywie tygodnia

 7. Cała prawda o firmie MURAAL (ogólnie dostępny (dane strona GUS)
  Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu, osoba prowadząca działalność gosp.:Numer identyfikacyjny REGON 302745195
  Numer NIP 7792392691
  Nazwa muraal Magdalena Zielińska
  Nazwisko ZIELIŃSKA
  Imię / imiona MAGDALENA
  Adres siedziby:Województwo WIELKOPOLSKIE
  Powiat M. POZNAŃ
  Gmina/Dzielnica lub Delegatura POZNAŃ-STARE MIASTO
  Ulica, miejscowość UL. PIEKARY 6 lok.14 , POZNAŃ
  Poczta 61-823 POZNAŃ
  Pozostałe (udostępnione) dane:Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 9 – OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
  Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 99 – BEZ SZCZEGÓLNEJ FORMY PRAWNEJ
  Kod i nazwa formy własności 214 – WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
  Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 6910Z – DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
  Data wpisu do rejestru / ewidencji
  lub data powstania podmiotu * 2014-06-13
  Data rozpoczęcia działalności ** 2014-06-16
  Data wpisu do REGON 2014-06-17
  Organ rejestrowy / ewidencyjny MINISTER GOSPODARKI
  Nazwa rejestru / ewidencji CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  * Dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON w I etapie jego wdrażania (1975-1976 r.) za datę powstania podmiotu przyjmowano datę wpisu do rejestru REGON.

  ** Dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON przed 2000 r. data rozpoczęcia działalności jest tożsama z datą powstania podmiotu.

  Jednostki lokalne:
  PODMIOT NIE POSIADA JEDNOSTEK LOKALNYCH (LUB NIE ZOSTAŁY ZGŁOSZONE)

 8. Art. 116.
  1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

  4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 9. Krótko, olej to. Nie złapali Cie za rękę. Art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych mówi:
  Art. 116.
  1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej (nie nagranie z kina)albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

  4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 10. Kancelarią i jej działalnością powinna zająć się Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu ul. Konopnickiej 15, 60-771 Poznań Tel. : 64 69 00, 61 864 69 01Fax : 61 864 69 02. Pozdrawiam KJ (przepraszam za literówkę ww. wpisie. Niestety mamy taki klimat czytaj "PRAWO". PS. niestety (może i dobrze !!) Okręgowa Rada Adwokacka zajmuje się działalnością ADWOKATÓW, a nie pełnych nocników, przepraszam pełnomocników.

 11. Kancelarią i jej działalnością . Pozdrawiam LJpowinna zająć się Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu ul. Konopnickiej 15, 60-771 Poznań Tel. : 61 864 69 00, 61 864 69 01Fax : 61 864 69 02. Pozdrawiam KJ.

 12. Ja również dostałem takie pismo. Najgorsze jest to, że kancelaria muraal działa zgodnie z prawem (uzyskanie nr IP, adresu, danych osobowych), ale NIE JEST SĄDEM !!!!!. Jedną ze spraw karnych w sprawie (nie p-ko) prowadzi Prokuratura Rejonowa Poznań – Grunwald w Poznaniu sygn. akt 1Ds-2918/14 tel. do Prokuratora prowadzącego 61 885 24 11. Mural to kolejna ala kancelaria która próbuje wyłudzić pieniądze. Pozdrawiam.

 13. ja również dostałem takie pismo. nie zamierzam nic z tym robić dopóki nie ustale czegoś od swojego radcy prawnego. jeśli czegoś się dowiem to dam znać. ale z tego co czytałem jest to kolejna ala kancelaria która próbuje wyłudzić pieniądze

 14. Witam, ja również dostałem pismo odnośnie Jack Strong, tez 650 zł. podany jest ip, port, data,
  czy grozi wjazd policji do domu? czy jak to się odbywa? nie kumam jak kancelaria dostaje dane osobowe od prokuratury? zastanawia mnie jedno, jak kancelaria zdobyli ip komputera? Sama ściągała i udostępniała jednocześnie? tak można? nie jest to zdobywanie dowodów przez jednoczesne uczestnictwo w tym?

 15. Witam, jestem kolejnym który dostał pismo za "udostępnianie filmu Jack Strong" Muraal chce ode mnie 650 zł ktoś już wiec co z tym zrobić ?? film faktycznie ściągnąłem ale nikomu go nie udostępniłem bynajmniej nie świadomie …

 16. Ja także dostałam takie pismo była u radcy prawnego i on mi polecił kontakt z prokuraturą która jest podana na piśmie i ustalenie czy faktycznie takie postępowanie się toczy odnośne tej sprawy.

 17. Ja nie zapłaciłem i nie zamierzam z bardzo prostego względu. Po pierwsze pani podpisana pod pismem nie jest Radca Prawnym. Nie reprezentuje poszkodowanego w sprawie karnej, a prowadzi bardzo wątpliwe postępowanie cywilne. Po drugie nie rozumiem na jakiej podstawie ta Pani korzysta z danych osobowych które udostępniła prokuraturą kto ją do tego uprawnił skoro nie bierze udziału w sprawie karnej, to jedynie detale i niech pan Radca Prawny bodajże Łoś zastanowi się czy przypadkiem przez taki numery nie straci prawa do wykonywania zawodu. Co do samego wezwania hmmm wygląda groźnie. Pani powołuje się na postępowanie w prokuraturze (śmieszne zaznaczam Postępowanie), co oznacza że prokuratura wszczęła postępowanie tyle że zajęła się sprawą którą za pewnie umorzy. Nie postawia nikomu zarzutów bo komu mieli by postawić właścicielowi internetu czy osobie która akurat z internetu korzystała czy dla dziecka które ściągnęło film chce to zobaczyć 7 latek z zarzutami ? IP nie jest żadnym dowodem, a jeśli ktoś myśli że jakiś prokurator zdecyduje się na trzepanie komputerów dla kilku tysięcy ludzi oraz nakaz wejścia przed policję do kogoś do domu za udostępnienie jednego filmu to jest albo głupi albo oglądał W-11 ;). Bardziej mnie martwi że prokuratura udostępnił moje dane jakieś kancelarii Muraal która nie uprawnień do przetwarzania tych danych ponieważ zostały udostępnione dla Radcy Prawnego którego owa kancelaria z tego co wiem nie zatrudnia. Natomiast Owa Pani wzięła sobie te dane i wysyła wezwania do zapłaty. Tak w wielkim skrócie nic nie płaćcie dla żadnych kancelarii. Jeśli macie dług o którym wiecie i na który zawieraliście umowę ok może spłacić dla jakiejś tam firmy która ma podstawy, ale nie dla jakiejś Pani która wysłała pismo. Zaczekajcie na sąd którego zapewne nie będzie sąd najwyżej nakaże wam naprawić szkodę. LUDZIE OGARNIJCIE SIĘ. Osobiście sprawy nie zostawię bo chcę widzieć z jakiego tytułu kancelaria posiada przetwarza i wykorzystuje moje dane osobowe, ponieważ adres + imię i nazwisko jest dana osobową w rozumieniu ustawy. Gdyby pod pismem był podpisany Radca Prawny nie miał bym zastrzeżeń, ale jakaś Pani po administracji albo w najlepszy wypadku doszły bądź nie magister prawa wysyła mi tego typu pismo to skandal.

 18. Witam.
  Moje pytanie brzmi następująco… co robić?
  Niby działa bezprawnie Kancelaria Muraal, ale pytanie – czy jest ktoś taki – który dostał pismo i NIE zapłacił w ciągu 7 dni?
  – Jeżeli tak, to czy dostał jakieś kolejne pisma?
  Sprawa wygląda groźnie… ponieważ niby sprawę bada prokuratura.
  Proszę o pomoc, ponieważ dnia 06.02.2015 również otrzymałam owe pismo i nie wiem co robić !!

 19. Nic im nie placcie i nie odpowiadajcie. jaki kolwiek telefon czy kontakt z nimi jest przyznaniem sie do winy. ta pseudo kancelaria wyludza pieniadze. poczytajcie na innych forach. a gre metro last light czy jakos tam kazdy mogl sciagnac z waszego ip bo np: janek mial nie zabezpieczona siec bo nie chcialo mu sie ciagle hasla wpisywac a kazdy inny na okolo moogl sciagnac ta gre z jego adresu ip. owszem jaki kolwiek operator internetu ma w umowie ze nie wolno udostepniac swojej sieci, jedyna kare jaka moze zastosowac to zerwanie umowy :).
  na wszelki wypadek uzyjcie poradnika kolegi z innego forum 🙂 –

  Dla tych co przespali ostatni rok.

  Z ABC internauty:
  O pismach od szantażystów rozmawiamy wyłącznie z:
  1. koszem na śmieci
  2. TrueCryptem 7.1a
  3. adwokatem (ale własnym, a nie szantażysty!)

  Ad 1
  Tu kierujemy pismo. Jakikolwiek kontakt z szantażystą to dla niego znak, że poczuwasz się do winy i/lub jesteś frajerem czekającym na dojenie. NIE WOLNO ODPOWIADAĆ NA TAKIE PISMO ANI DZWONIĆ NA PODANE NUMERY TELEFONU.

  Ad 2
  Następnie szyfrujemy dyski na wszystkich komputerach. UWAGA – również wtedy, gdy niczego nie udostępnialiśmy. Dobry biegły znajdzie coś kompromitującego na każdym kompie (a to shareware'a, którym się bawiłeś 10 minut dwa lata temu, ale zapomniałeś odinstalować, a to coś w plikach tymczasowych; może też odzyskać pliki dawno usunięte).

  Jak w tym powiedzeniu: nie ma ludzi niewinnych, są tylko źle przesłuchani. Tylko zaszyfrowany dysk daje Ci gwarancję, że nic nie zostanie znalezione. A chyba fajnie mieć gwarancję, że nie zostaniesz oskarżony, prawda?

  Ad 3
  Dopiero jeśli zapuka policja lub prokurator. Wtedy im NIC NIE MÓWIMY (no "dzień dobry" można odpowiedzieć 😉 ) bez konsultacji z prawnikiem biegłym w sprawach internetowych. Policja każde Twoje słowo wykorzysta przeciwko Tobie.

  Sumienne przestrzeganie powyższego gwarantuje, że szantażyści będą mogli ci co najwyżej nagwizdać.

  Natomiast jeśli czyta to jakiś policjant lub prokurator, podpowiadam: art. 17 § 1 pkt 1 kpk to świetny filtr antyspamowy.

  "Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy […] brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia."

  Papier, jeśli jest zadrukowany jednostronnie, można zużyć na brudnopisy. Jeśli dwustronnie – pakować w niego brudne szklanki podczas przeprowadzki.

 20. Witam. Również dostałęm dzisiaj takie samo pismo. Kobieta w tej kancelarii powiedziała mi, że zapłata załatwia sprawę w sposób polubowny. Czy ktoś wie co w tej sprawie zrobić? Pismo powołuje się na postepowanie karne w prokuraturze w Poznaniu. Ustępu artykułu 116 też nie ma w tym piśmie. Kancelaria daje na zapłatę 7 dni. Co robić?

 21. Witam, ja również dostałam pismo takie dzwoniłam do swoje operatora internetu i potwierdził że udostępnili moje dane prokuraturze w Poznaniu ale zaznaczył że trzeba się zgłosić do prawnika po poradę z tego co wyczytałam to jest nielegalne a ta instytucja MURAAL nie jest taką prawdziwa kancelarią prawną czyli coś jest nie tak bo bawet ten art. 116 nie jest powiedziany jaka ust. 1 czy 4 a jak wyczytałam na innym forum"W wezwaniu nie jest przesądzone, czy ściganie odbywa się na podstawie art. 116 ust. 1 czy również ust. 4, a więc czy dotyczy ono rozpowszechniania nieumyślnego. Do tej pory kancelarie wzywające do zapłaty z tyt. naruszeń w sieci torrent wyraźnie wskazywały na działanie nieumyślne. Przypominam, że projektowana nowelizacja ustawy znosi karalność za obie formy przestępstwa." więc co robić podjął ktoś już jakies działania….

 22. Dostałem taki sam list od Kancelari Prawnej "Muraal" Jestem niepewny tego czy list jest prawdziwy. Jestem zaniepokojony ponieważ nie dostałam z listem Ugody, tylko postawiony nakaz zapłacenia sumy pieniężnej. Pismo nie posiada także żadnych profesjonalnych pieczęci. Zważywszy na częste w ostatnich czasach próby wyłudzenia pieniędzy w podobny sposób zastanawiam się aby nie skierować tego do policji. Pozdrawiam

Dodaj komentarz