Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty Kancelaria Prawa Własności Intelektualnej Lex Superior Sp. z o. o.

LEX SUPERIOR SP. Z O. O.
Ul. Jaśkowa Dolina 132/11, 80-286 Gdańsk
PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Działając jako pokrzywdzony posiadacz majątkowych praw autorskich nabytych na podstawie licencji wyłącznej, w związku z wynikami dochodzenia przeprowadzonego przez organy ścigania, niniejszym wzywamy do naprawienia szkody majątkowej, wyrządzonej w wyniku bezprawnego użycia adresu […] do nielegalnego rozpowszechniania w sieci BitTrorrent następującego utworu audiowizualnego:
Nazwa pliku […]
Adres IP użyty przez naruszyciela […]
Data i czas namierzania […]
Jednostkowa kwota należnej opłaty licencyjnej […]
Przy użyciu specjalistycznego narzędzia informatyki śledczej (hash aplikacji […]) wykryto i udokumentowano proceder bezprawnego rozpowszechniania wskazanego powyżej utworu audiowizualnego, co stanowi przestępstwo określone w art 116 ust. 1 i 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 00, poz. 631 z późn. zm.). Zgodnie z ustaleniami organów ścigania abonentem korzystającym w chwili dokonania czynu zabronionego z adresu IP użytego do popełnienia przestępstwa jest:
[…]
W związku z powyższym, wzywamy naruszyciela naszych praw, do dobrowolnego naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę kwoty polubownego odszkodowania umownego w wysokości 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych), tytułem zaspokojenia całości naszych cywilnoprawnych oraz karnoprawnych roszczeń wynikających ze wskazanego naruszenia.
W przypadku braku polubownego naprawienia szkody w wyznaczonym terminie, złożymy w prokuraturze właściwej dla miejscowości […] wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa, bądź wniesiemy prywatny akt oskarżenia bezpośrednio do sądu karnego. Jednocześnie wystąpimy z akcją cywilną, żądając zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim zapłaty trzykrotności wynagrodzenia licencyjnego należnego za bezprawne rozpowszechnianie utworu. Kwota bazowa dochodzonego odszkodowania będzie wynosiła w takim wypadku 4.5000,00 PLN i może zostać powiększona o ewentualne koszty sądowe, koszty opinii biegłego badającego zabezpieczone nośniki danych, koszty komornicze, grzywny karne oraz nawiązki.
Jedynym sposobem polubownego załatwienia niniejszej sprawy jest zawarcie ugody dołączonej do niniejszego wezwania oraz uiszczenie polubownego odszkodowania w kwocie 750,00 PLN, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma na poniższy numer rachunku bankowego: 
LEX SUPERIOR SP. Z O.O.
Nr rachunku: 98 1750 1312 9230 0000 0000 0118 
Tytułem: Ugoda […] 
Z wyrazami szacunki,
Adam Zoll
Koordynator postępowań karnych Lex Superior sp. z o. o.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17:00 pod numerem telefonu 70 830 88 88 (UWAGA – numer telefonu typu premium, 2,08 zł/min. połączenia – przyp. BW) lub drogą elektroniczną pod adresem: kancelaria@lexsuperior.pl. Niniejsze pismo zostało wysłane z upoważnienia zarządu Lex Superior sp. z o.o. (uchwała do wglądu w siedzibie spółki).

12 odpowiedzi na “Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty Kancelaria Prawa Własności Intelektualnej Lex Superior Sp. z o. o.”

 1. Najwidoczniej mają stare dane osobowe. Ciekawe tylko skąd? Operator by ich nie udzielił w 2014 skoro od 2013 Twoja mama nie jest abonentem. Skąd mają niby mieć dowody na pobieranie czegokolwiek, skoro nawet nie mają aktualnych adresów? Ja bym na Twoim miejscu zignorował albo napisał do nich, że Twoja mama od 2013 nie jest abonentem, nie posiada przyłącza więc jak mogła to rozpowszechniać? I tyle, nowego adresu nie uzyskają, bo kto im da?

 2. Ale co robić dalej z tym fantem płacić? czy może szukać porady u prawnika radcy prawnego? W moim a raczej mamy przypadku chodzi o rozpowszechnianie pliku z dnia 2014.01.19 ale mama od września 2013 nie jest abonentem łącza internetowego ponieważ zostało ono przepisane na inną osobe

 3. Sądziłem, że działalność Lex Superior skupi się na rozsyłaniu wezwań, zawieraniu ugód i w ten sposób pozyskiwanie wpłat. Jednak informacje z przesłanego przez Pana linku mogą sugerować coś innego. Skoro umorzenie miało miejsce 31 grudnia 2014 roku, a na dzień zamieszczenia notatki w serwisie Policji (2 marca 2015 roku) postanowienie to nie jest prawomocne, to znaczy że: 1) akta sprawy czekają u prokuratora na zatwierdzenie postanowienia; albo 2) Lex Superior złożyła zażalenie na ww. postanowienie (już po jego zatwierdzeniu przez prokuratora). Warto śledzić ciąg dalszy tej sprawy.

 4. Co prawda uprawnionemu przysługują jeszcze środki zmierzające do wznowienia postępowania, ale z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że Lex Superior nie będzie podejmował dalszych kroków w sprawie. Podstawowy cel – czyli pozyskanie danych osobowych oraz wysłanie wezwania do zapłaty – został już zrealizowany.

 5. Mój ojciec także dostał takie pismo. Zadzwoniliśmy do Komendy Policji w Olsztynie (w tym świstku było napisane, ze tam przeprowadzono dochodzenie i ustalono nasz adres IP). Policjant powiedział, ze było dużo takich spraw. Że zostały umorzone,a tym lex sup… najlepiej odesłać list wyjaśniający, ze sprawa została umorzona i nic im się nie należy. Mam nadzieję, ze to rzeczywiście to wystarczy.

 6. Pytanie pierwsze co robi prokuratura przecież takiej firmy nawet nie ma zarejestrowanej wystarczy wpisać na google ceidg wejść na stronę rządową i zobaczyć. Średnio intelektualny szympans co ma internet by się wybronił. A druga spraw to zgłoszenie do prokuraturę popełnienie przestępstwa przez firmę Lex… za bezprawne pobranie danych osobowych i pozew przeciwko Lex i firmie internetowej, która te dane bezprawnie udostępnuiła/ prawnik

 7. adam zoll cybertroll 🙂 szkoda ze bekart nie nazywa się… Zull, mialbym lepszy rym dla cepa 🙂
  generalnie – po otrzymaniu takiego pisma – mozna sobie nim podetrzec…
  wszystko wiatrem podszyte, jakiemus cymbalowi wydaje sie ze po przeanalizowaniu (pewnie wlasnych) roznych wezwan skomponowal cos bardzo madrego. nie wspominajac o masakrycznych liczebnikach… chyba w miligramach, albo mililitrach, ciezko orzec 🙂
  a konczac na naciaganiu na numerze kierunkowym telefonu 708 :))

  jednym slowem… pomysl BYLBY dobry, gdyby nie wykonal go przyglup 🙂

Dodaj komentarz