Komitet do spraw Cyfryzacji

Został utworzony Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji – organ pomocniczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Do zadań Komitetu należy inicjowanie i opiniowanie projektów dokumentów rządowych w zakresie związanym z m.in.: informatyzacją administracji, rozwojem społeczeństwa informacyjnego, wdrażaniem rozwiązań zw. z polityką audiowizualną. W pracach gremium będą mogły uczestniczyć także osoby zaproszone przez przewodniczącego – m.in. Komendant Główny Policji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Prezes Rządowego Centrum Legislacji. Komitet zastąpił Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności.

Dodaj komentarz