Nazwa usługi lub towaru na fakturze i paragonie

Jak opisać usługę lub towar na fakturze czy paragonie? Każdy przedsiębiorca, który wykonał usługę lub sprzedał towar, musi postawić sobie pytanie – jaka powinna być nazwa usługi na fakturze? Jak zaprogramować kasę fiskalną i jak określić towary na paragonie fiskalnym? Czy musi to być opis szczegółowy? Jeśli tak, to jak bardzo?

Przy prostych usługach lub towarach odpowiedź także jest prosta – „mycie samochodu” czy „wata cukrowa”. Skarbówka akceptuje (czasem) grupowanie produktów jednego rodzaju o tej samej stawce podatku VAT, dzięki czemu nie trzeba wpisywać wszystkich kombinacji (np. wszystkich smaków waty cukrowej).

Czy opis faktury może naruszać tajemnicę przedsiębiorstwa albo tajemnicę lekarską?

Chirurgie: Opération singuliere pratique aux Indes | anoniem
Rijksmuseum

A co, jeśli usługodawca i usługobiorca nie chcą opisywać usługi dokładnie? I nie wynika to z chęci uniknięcia opodatkowania, ale dlatego, że zbyt dokładny opis mógłby ingerować zbyt mocno w prywatność i intymność klienta. Albo stwarzałby realne ryzyko naruszenia jego tajemnicy przedsiębiorstwa (np. bardzo dokładny opis udzielonej porady prawnej czy sporządzonej umowy).

Fiskus najczęściej stoi na stanowisku, że opis (nazwa) na fakturze czy paragonie muszą być dokładne i pozwalać na identyfikację konkretnej usługi czy towaru. Niestety, czasem za urzędem skarbowym staje także Naczelny Sąd Administracyjny, jak w niżej opisanej sprawie (.

O stosowną interpretację podatkową wystąpiła klinika medycyny estetycznej. Wskazała, że zgodnie z §8 z ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących na paragonie powinna się znaleźć nazwa towaru lub usługi pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację. Dotychczasowe opisy stosowane przez klinikę brzmiały:

  • Konsultacja w zakresie medycyny estetycznej;
  • Zabieg medyczny
  • Zabieg medycyny estetycznej
  • Zabieg kosmetyczny
  • Zabieg chirurgii plastycznej estetycznej, itd.

Klinika wskazywała, że dokładne określanie zakresu usług może narazić pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej osobom nieuprawnionym, a szczegółowe informacje gromadzone są w prowadzonej przez lekarzy dokumentacji medycznej. Tym samym skrótowo określona nazwa usługi na paragonie leży w interesie klientów, nie stwarzając przy tym ryzyka dla Skarbu Państwa, że podatek nie zostanie odprowadzony.

Fiskus nie przychylił się do tej interpretacji, stwierdzając że opis powinien być jednoznaczny. Co ciekawe, wśród argumentów pojawił się taki, że podyktowane jest to troską o pacjentów, którzy mogą w ten sposób kontrolować wykonywane usługi.

Skarga do WSA na interpretację podatkową a nazwa usługi na fakturze

Sprawa ostatecznie trafiła przed NSA, który poparł powyższą argumentację w wyroku I FSK 1687/15 z dnia 18 maja 2017 roku.

Co ciekawe, Wojewódzki Sąd Administracyjny nie był tak rygorystyczny, stwierdzając:

Przepisy podatkowe, w tym ustawa o VAT [nie zawierają definicji pojęcia „nazwa usługi”]. Tym samym uznać należy, iż taki ogólny sposób określenia jednego z koniecznych warunków poprawności informacji zawartej w treści paragonu fiskalnego uznany został przez Ministra Finansów za wystarczający dla potrzeb właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, jak również zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczenia podatku. (…)

Podstawą do wyodrębnienia kryteriów oceny prawidłowości paragonów może być cel drukowania nazwy na paragonie fiskalnym. Cel ów określa przepis art. 111 ust. 9 ustawy o VAT z którego wynika, że warunki stosowania kas rejestrujących powinny zapewniać konsumentowi prawo do otrzymania dowodu nabycia towarów lub usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość sprawdzenia przez niego prawidłowości zaewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie. (…)

[Skoro] lekarze i tak muszą prowadzić dokumentację medyczną zawierającą szczegółowy zapis wykonanych procedur, w związku z powyższym nie ma więc potrzeby podawania tak szczegółowych danych na paragonie.

 

Dodaj komentarz