IP Challenge 2015 – kazus konkursowy (II etap)

Spółka KOCIE PRZYSMAKI Sp. z o.o. (KP) z siedzibą we Wrocławiu zgłosiła w dniu 16.8.2013 r. w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK” dla towarów „pokarm dla kotów” w 31 klasie tzw. Klasyfikacji Nicejskiej. Znak ten został zarejestrowany w dniu 10.3.2015 r. Informacja o udzieleniu prawa ochronnego nie została do chwili obecnej opublikowana w […]

IP Challenge 2015 – kazus konkursowy (I etap)

Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP” działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest organizatorem największego akademickiego konkursu z prawa własności intelektualnej IP Challenge 2015. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z pierwszym kazusem autorstwa dr. Tomasza Targosza z Uniwersytetu Jagiellońskiego. *** W pięknej rezydencji pod Warszawą trwały przygotowania do ślubu stulecia piosenkarki Angeliki z milionerem […]

Antypiraci chcą publicznie ogłaszać kto oglądał porno

W gronie kancelarii antypirackich prowadzących masowe postępowania w sprawie naruszania praw autorskich poczesne miejsce zajmuje CODEX Kancelaria Radców Prawnych z Bielska-Białej. Kancelaria CODEX ma nieco inny profil działalności, niż inne tego typu kancelarie, i w pierwszej kolejności kontaktuje się z właścicielem konta na Chomikuj.pl – nie znając jeszcze jego danych osobowych – wzywając do ich […]

Fryzjer ca. ZAiKS – wyrok apelacji z uzasadnieniem (I ACa 806/14)

Proces rozpoczął się w styczniu 2014 r. po tym, gdy Marcin Węgrzynowski, właściciel małego zakładu fryzjerskiego z Wałbrzycha, odmówił ZAiKS-owi zapłacenia tantiem z tytułu rozpowszechniania utworów muzycznych emitowanych przez stacje radiowe, a wyliczonych na kwotę prawie 1000 zł z tytuł. Stowarzyszenie wytoczyło przeciwko niemu powództwo o zapłatę. Wyrok w sądzie I instancji – także korzystny dla fryzjera […]

Ochrona dóbr osobistych a fikcyjna postać w utworze fabularnym

Kilka miesięcy temu Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał reżyserowi Andrzejowi Żuławskiemu oraz wydawnictwu Krytyki Politycznej przeproszenie aktorki Weroniki Rosati i wypłatę jej zadośćuczynienia w niemałej kwocie 100.000 zł za naruszenie jej dóbr osobistych poprzez przypisanie jednej z postaci książkowych, Esterce, cech pozwalających utożsamiać ją z aktorką. Ponieważ sprawa dotyczyła osób powszechnie znanych i medialnych, nie […]

Wyrok SO w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 roku (sygn. akt II C 128/10)

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Sławińska Protokolant: sekr. sąd. Urszula Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa: W. R. przeciwko:    Stowarzyszeniu    (…)    i    A. Ż.  o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie I.   zobowiązuje […]

Nowe pieniądze dla OZZ, dzieła osierocone i luźniejszy gorset prawa autorskiego po nowelizacji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do konsultacji społecznych nad opublikowanym projektem zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Konsultacje przełomowe nie będą, bo i nowelizacja – choć całkiem spora – wynika bezpośrednio z potrzeby dostosowania polskiego prawa do prawa europejskiego. Nie pozostawia zatem zbyt wielkiego marginesu na dyskusję, a jeśli już, to raczej o […]

Kiedy przychód z działalności wykonywanej osobiście może być przychodem z działalności gospodarczej? Czyli jak płacić 19% podatku, a nie 32%.

W ostatnich dniach pojawiła się ważna interpretacja podatkowa Ministra Finansów. W szczególności powinna zainteresować osoby, które w swojej działalności gospodarczej wykorzystują szeroko rozumianą własność intelektualną, tj. twórców, artystów, szkoleniowców, dziennikarzy, prawników, ale również… sportowców i duchownych. Zgodnie z prawem podatkowym, działalność wykonywana osobiście oraz działalność gospodarcza stanowią odrębne źródła przychodów, a co za tym idzie, […]